Welcome to Nanjing Descaling Technology Co., Ltd! [Chinese Website]|[English Website]

Forging automation one stop service

Nanjing Descaling Technology Hotline(86)18952058568

Hot Search:
Custom made descaling machine; Double pump descaling machine; Extrahigh voltage descaling machine; High configuration descaling machine; Regular descaling machine;
Location navigation:Home » About us » Contact Us

Nanjing Descaling Technology Co., LTD

Service hotline:(86)18952058568

Fax:025-57198885

Contacts:Hu Fang

Telephone:(86)18952058568

Email:info@descalingtech.com

Address:Huyue Road No.87, Liuhe Economic Development Area, Nanjing, Jiangsu Province


Consult Tel(86)18952058568 Message TOP